Officiële communicatie

De in dit deel van de website opgenomen informatie onder de titel “Officiële Communicatie” verwijst naar recente bedrijfsgerelateerde gebeurtenissen die worden gereguleerd door Luxemburgs recht en die betrekking hebben op de aandelen van de fondsen die u indirect aanhoudt via uw Intermediair. De betreffende Officiële Communicatie is onderworpen aan belangrijke beperkingen die in de disclaimer uiteengezet worden. Neem de Officiële Communicatie a.u.b. zorgvuldig door, aangezien deze een wijziging, aanvulling of actualisering kan inhouden van de informatie zoals opgenomen in de aanbiedingsdocumentatie van de bedoelde fondsen (dat wil zeggen: het inschrijvingsformulier en het prospectus, en in sommige jurisdicties het addendum) die in het verleden aan u is verstrekt op het moment van uw oorspronkelijke belegging. Alle Officiële Communicatie dient te worden gelezen in samenhang met de aanbiedingsdocumentatie. Een kopie van het geactualiseerde aanbiedingsmemorandum kan op verzoek en vrij van kosten bij de Intermediair verkregen worden.

Naam van de SICAV Naam van het compartiment Datum Aard van de operatie Beschrijving van de communicatie PDF
JPMF Asia Pacific Strategic Equity Fund 2015-12-23 Kennisgeving van wijzigingen Kennisgeving van wijzigingen pdfen français
JPMF JPMorgan Funds – Europe High Yield Bond Fund 2015-12-17 Kennisgeving van wijzigingen Bericht aan de aandeelhouders pdfen français
JPMF
2015-09-30 Dividenddistributie Dividenddistributie pdfen français
JPMF
2015-09-30 Dividenddistributie Dividenddistributie pdfen français
JPMIF JPMorgan Investment Funds – Global Capital Appreciation Fund 2015-11-06 Kennisgeving van wijzigingen Bericht aan de aandeelhouders pdfen français
JPMF
2015-10-28 JAV/BAV Jaarlijkse Algemene Vergadering & Jaarrekening pdf letter
pdf proxy
JPMLF JPMorgan Liquidity Funds – Euro Liquidity Fund 2015-09-15 Veranderingen prospectus en addendum Wijziging van de vorige mededeling pdfen français
JPMF JPMorgan Funds – Global Credit Bond Fund 2015-09-16 Veranderingen prospectus en addendum Wijziging van de vorige mededeling pdfen français
JPMF JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund 2015-08-21 Kennisgeving van wijzigingen Bericht aan de aandeelhouders pdf
JPMF JPMorgan Funds - Income Fund 2015-08-20 Dividenddistributie Dividenddistributie: Bericht aan de aandeelhouders pdfen français
JPMF/JPMIF   2015-08-20 Dividenddistributie Dividenddistributie: Bericht aan de aandeelhouders pdfen français
JPMF JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity 2015-07-27 Kennisgeving van wijzigingen Kennisgeving van wijzigingen pdf
JPMF   2015-07-10 Kennisgeving van wijzigingen Fusies en naamswijziging van aandelenklassen B pdfen français
JPMIF   2015-07-10 Kennisgeving van wijzigingen Fusies en naamswijziging van aandelenklassen B pdfen français
JPMF/JPMIF   2015-07-01 Wijziging in de bedrijfs Wijziging in de bedrijfs- en administratiekosten bij JPMorgan Investment Funds en JPMorgan Funds pdf
JPMF JPMorgan Funds - Income Fund 2015-05-21 Dividenddistributie Dividenddistributie: Bericht aan de aandeelhouders pdf en français
JPMF/JPMIF   2015-05-21 Dividenddistributie Dividenddistributie: Bericht aan de aandeelhouders pdfen français
JPMF   2015-04-23 Kennisgeving van wijzigingen Kennisgeving van wijzigingen in de Aandelenklassen B pdf en français
JPMIF   2015-04-23 Kennisgeving van wijzigingen Kennisgeving van wijzigingen in de Aandelenklassen B pdf en français
JPMIF   2015-04-02 JAV/BAV Jaarlijkse Algemene Vergadering & Jaarrekening pdfletter
pdfproxy
JPMIF   2015-03-30 Dividenddistributie Dividenddistributie: Bericht aan de aandeelhouders pdfen français
JPMIF/JPMF JPMorgan Investment Funds – Highbridge Statistical Market Neutral Fund & JPMorgan Funds – Europe Equity Absolute Alpha Fund 2015-03-13 Fondsliquidaties en fusies Kennisgeving van liquidatie pdf
merging - en français

pdf
receiving - en français
JPMIF JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund 2015-02-23 Veranderingen prospectus en addendum Wijziging van de vorige mededeling pdfen français
JPMF/JPMIF   2015-02-23 Dividenddistributie Dividenddistributie: Bericht aan de aandeelhouders pdfen français
JPMF JPMorgan Funds – Global Consumer Trends Fund & JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund 2015-01-30 Fondsliquidaties en fusies Kennisgeving van liquidatie pdf
JPMISF2
2015-01-09 JAV/BAV Jaarlijkse Algemene Vergadering & Jaarrekening pdf letter (en français)
pdf notice (en français)
pdf proxy (en français)
JPMF JPMorgan Funds Renminbi Bond Fund 2015-01-12 Fondsliquidaties en fusies Kennisgeving van liquidatie pdfen français
JPMF JPM Europe Aggregate Plus Bond Fund 2014-12-10 Fondsliquidaties en fusies Kennisgeving van liquidatie pdf Merging - en français
pdf Receiving - en français
JPMF JPM Income Fund 2014-11-20 Dividenddistributie Dividenddistributie: Bericht aan de aandeelhouders pdf en français
JPMF   2014-11-20 Dividenddistributie Dividenddistributie: Bericht aan de aandeelhouders pdf en français
JPMIF   2014-11-20 Dividenddistributie Dividenddistributie: Bericht aan de aandeelhouders pdf en français
JPMF
2014-10-29 JAV/BAV Jaarlijkse Algemene Vergadering & Jaarrekening pdf letter
pdf notice
pdf proxy
JPMF JPM Funds Global Absolute Return Bond Fund
JPM Global Strategic Bond Fund and
JPM Global Bond Opportunities Fund
2014-10-17 Veranderingen prospectus en addendum Wijziging van de vorige mededeling pdf letter (en français)
JPMIF JPM Global Select Equity
JPM Highbridge Statistical Market Neutral and
JPM Income Opportunity
2014-10-17 Veranderingen prospectus en addendum Wijziging van de vorige mededeling pdf letter (en français)
JPMF
2014-09-16 Dividenddistributie Dividenddistributie: Bericht aan de aandeelhouders pdf en français
JPMLF JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund 2014-09-11 Wijziging Deadline voor transacties pdf en français
JPMF   2014-08-21 Dividenddistributie Dividenddistributie: Bericht aan de aandeelhouders pdf en français
JPMIF   2014-08-21 Dividenddistributie Dividenddistributie: Bericht aan de aandeelhouders pdf en français
JPMF JPM Income Fund 2014-08-21 Dividenddistributie Dividenddistributie: Bericht aan de aandeelhouders pdf en français
JPMF JPMorgan Funds – Emerging Middle East Equity Fund 2014-07-25 Veranderingen prospectus en addendum Wijziging van de vorige mededeling pdf letter (en français)
JPMF JPMorgan Funds – High Yield Bond Portfolio Fund I 2014-07-18 Fondsliquidaties en fusies Kennisgeving van liquidatie pdf letter (en français)
JPMF JPMorgan Funds – High Yield Bond Portfolio Fund II 2014-07-18 Fondsliquidaties en fusies Kennisgeving van liquidatie pdf letter (en français)
JPMF JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II 2014-07-18 Fondsliquidaties en fusies Kennisgeving van liquidatie pdf letter (en français)
JPMF   2014-05-20 Dividenddistributie Dividenddistributie: Bericht aan de aandeelhouders pdf en français
JPMIF   2014-05-20 Dividenddistributie Dividenddistributie: Bericht aan de aandeelhouders pdf en français
JPMLF
2014-04-03 JAV/BAV Jaarlijkse Algemene Vergadering & Jaarrekening pdf letter
pdf notice
pdf proxy
JPMIF
2014-04-03 JAV/BAV Jaarlijkse Algemene Vergadering & Jaarrekening pdf letter
pdf notice
pdf proxy
JPMF Emerging Markets Multi-Asset Fund 2014-01-14 Fondsliquidaties en fusies Kennisgeving van liquidatie pdf (en français)
JPMISF2
2014-01-09 JAV/BAV Jaarlijkse Algemene Vergadering & Jaarrekening pdf letter (en français)
pdf notice (en français)
pdf proxy (en français)