Woordenlijst

Klik op de betreffende letter hieronder om woorden, afkortingen of termen te vinden die u verklaard wilt hebben.

ALFA

Bij als Alfa Plus ingedeelde Sub-Fondsen heeft de term Alfa betrekking op het voor risico gecorrigeerde rendement van een belegging.

AANDEELBEWIJZEN

Beleggingen die een belang in een bedrijf inhouden. Aandelenblootstelling kan worden bereikt via beleggingen in aandelen, depositobewijzen, warrants en andere deelnemingsrechten. Aandelenblootstelling kan ook worden bereikt, zij het in beperkte mate, via beleggingen in converteerbare effecten, index- en deelnemingsnotes en aandeelgerelateerde notes.

AANDELENKLASSE(N)

Afzonderlijke binnen elk Sub-Fonds uitgegeven klassen van aandelen, die elk onderworpen kunnen zijn aan een specifieke kosten- en vergoedingenstructuur, minimuminleg, valuta en dividendenbeleid.

AANDELENSWAPS

Een overeenkomst om meestal een vaste of variabele renteopbrengst te ruilen voor de opbrengst van een aandeelbewijs of een andelenindex. Zie: Afgeleide financiële instrumenten

AANDELENTRANSACTIE

Fusie waarbij het overnemende bedrijf aan de aandeelhouders van het over te nemen bedrijf aandelen van het overnemende bedrijf aanbiedt in ruil voor aandelen van het over te nemen bedrijf (de overnamekandidaat). Een overnamekandidaat is een bedrijf dat betrokken is, of kan worden, bij een fusie of een andere zakelijke transactie.

ABSOLUUT RENDEMENT

De waardestijging of -daling (als percentage van de Intrinsieke Waarde) die een Sub-Fonds over een bepaalde periode realiseert. Daartegenover staat het relatieve rendement: het rendement dat een Sub-Fonds over een bepaalde periode behaalt in vergelijking met zijn benchmark of een andere maatstaf.

AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Beleggingen die hun waarde ontlenen aan de waarde en kenmerken van een of meer onderliggende activa, zoals effecten, indices of rentevoeten. Zij vertonen hefboomwerking (‘gearing’): kleine mutaties in de waarde van de onderliggende activa kunnen grote mutaties veroorzaken in de waarde van afgeleide financiële instrumenten. Staan ook wel bekend als derivaten. Zie: Hefboomwerking

AGRESSIEF BEHEERD

Een Sub-Fonds dat in de regel met een lagere referentie aan de benchmark wordt beheerd. De omloopsnelheid en het risico van dergelijke Sub-Fondsen zullen waarschijnlijk hoger zijn.

AMERIKAANS SCHATKISTPAPIER

Schuldbewijzen uitgegeven door de Amerikaanse overheid. Staat ook wel bekend als schatkistbiljetten.

AUD

Australische dollar