Flexibele obligatiestrategieën stellen beleggers in staat om de risico’s te spreiden en te profiteren van een breed scala aan obligatie-oplossingen


Flexibiliteit zorgt voor meer kansen
Deze vastrentende fondsen hebben een zekere flexibiliteit, waardoor ze de best mogelijke balans kunnen bereiken tussen risico en rendement, ongeacht de marktomstandigheden. Zonder enige gebondenheid aan een benchmark, hebben deze fondsen de vrijheid om overal ter wereld kansen te benutten die zich voordoen op de obligatiemarkten. Van hoogrentende obligaties, obligaties van opkomende markten, bedrijfsobligaties en staatsobligaties, tot en met valuta’s. Daar komt bij dat de fondsbeheerder de bevoegdheid heeft om de blootstelling aan het renterisico aan te passen om de waarde van de beleggingen van het fonds te beschermen.


INFORMATIE GERELATEERD AAN DE PORTEFEUILLEBEHEERDERS


Profiteer van verschillende perspectieven en geïntegreerde oplossingen
Vaardigheden op het gebied van het beheren van obligaties zijn ontwikkeld voor één doel: het construeren van sterkere portefeuilles om oplossingen te bieden voor de behoeften van klanten. Alle vastrentende fondsen profiteren van:


  • Een wereldwijd geïntegreerd team van meer dan 260 beleggingsprofessionals gericht op obligaties.
  • Een gemeenschappelijk beleggingsproces op basis van fundamentele, kwantitatieve en technische analyse.
  • Meer dan zestig jaar ervaring met beleggen in obligaties in alle marktcycli.

Bron: J.P. Morgan Asset Management. December 2016.


     

INFORMATIE GERELATEERD AAN DE COMPARTIMENTEN

JPMorgan Funds Global - Bond Opportunities Fund


Het fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat van de benchmark door “opportunistisch” te beleggen in een portefeuille zonder restricties van schuldinstrumenten en valuta’s, zo nodig door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten.


Factsheet KIID

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund


De doelstelling van het fonds is een rendement te behalen dat hoger is dan dat van de benchmark door benutting van beleggingsmogelijkheden in onder meer de obligatie- en de valutamarkt, waar nodig met gebruik van afgeleide financiële instrumenten.


Factsheet KIID

The future of fixed income.

FOR PROFESSIONAL CLIENTS ONLY NOT FOR RETAIL USE OR DISTRIBUTION

Changing markets create new challenges and new opportunities

 Deze website vermeldt het woord 'fonds' waar de BEVEK (Beleggingsmaatschappij met Veranderlijk Kapitaal) of het compartiment wordt bedoeld.


47524e40-20e7-11e7-9ba0-005056960c63