Een wereldwijd, gediversifieerd en flexibel beleggingsbeheer kan beleggers helpen om hun beleggingsdoelen voor de lange termijn te bereiken, bij een gematigd risiconiveau.


Een grotere diversificatie in het gehele spectrum aan beleggingscategorieën
Of u nu op zoek bent naar regelmatige inkomsten, of meer evenwichtige groei via een macro-thematische benadering: de flexibele multi-asset fondsen bieden toegang tot zeer gediversifieerde portefeuilles, beheerd door een team dat bestaat uit experts in multi-asset beheer.


INFORMATIE GERELATEERD AAN DE PORTEFEUILLEBEHEERDERS


Expertise en een geschiedenis van bewezen resultaten in alle beleggingscategorieën
Het doel van het Multi-Asset Solutions Team is om beleggers te helpen om de uitdagingen te overwinnen die samenhangen met een steeds complexere en onderling verbonden wereld. Het beleggingsbeheer is gestoeld op:


  • Een wereldwijd geïntegreerd netwerk van meer dan 80 multi-asset beleggingsspecialisten.
  • Een uniek beleggingsproces op basis van grondig onderzoek en wereldwijde integratie.
  • Meer dan 45 jaar ervaring en innovatie in alle marktcycli.

Bron: J.P. Morgan Asset Management. Maart 2018.


Diversificatie biedt geen garantie voor beleggingsrendementen en sluit het risico van verlies niet uit.


     

INFORMATIE GERELATEERD AAN DE COMPARTIMENTEN

JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund


Het compartiment streeft ernaar om regelmatige inkomsten te genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van inkomstengenererende effecten, wereldwijd, en door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten.


Factsheet KIID

JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund


Het fonds streeft naar een sterkere vermogensgroei dan die van zijn liquide benchmark door wereldwijd hoofdzakelijk te beleggen in effecten, zo nodig door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten.


Factsheet KIID

The future of fixed income.

FOR PROFESSIONAL CLIENTS ONLY NOT FOR RETAIL USE OR DISTRIBUTION

Changing markets create new challenges and new opportunities

 Deze website vermeldt het woord 'fonds' waar de BEVEK (Beleggingsmaatschappij met Veranderlijk Kapitaal) of het compartiment wordt bedoeld.

0903c02a8213dd0e