Environmental, Social and Governance (ESG) reports

Emerging Market and Asia Pacific Equities

ESG REPORT NAME FILE
ESG. Japanese Equities Click here to open
(Fourth quarter 2019)
ESG. Emerging Market and Asia Pacific Equities Click here to open
(Fourth quarter 2019)
ESG. Asia Pacific Equities
Click here to open
(Fourth quarter 2019)

 

 
J.P.Morgan

Om toegang te krijgen tot de website, gelieve de onderstaande informatie te lezen en te bevestigen dat u de verstrekte informatie hebt gelezen en begrepen, door te klikken op de Akkoord-knop.

Alleen bedoeld voor professionele klanten/gekwalificeerde beleggers – niet voor retail gebruik of distributie.

Ik bevestig dat ik een Professionele Klant ben, zoals omschreven in de “Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)"-richtlijn, of een erkend Financieel Adviseur ben.

Dit document betreft marketingcommunicatie en de visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling om beleggingen of daaraan verbonden belangen te kopen of te verkopen. Het is volledig ter beoordeling van de belegger of hij vertrouwt op de informatie in dit document. De vermelde analyses in dit document komen voort uit onderzoek uitgevoerd door J.P. Morgan Asset Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen of beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders aangegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd. Opgemerkt zij dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en de fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten uit het product (of de producten) of de onderliggende buitenlandse beleggingen. In het verleden behaalde prestaties en rendementen bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstellingen van de geselecteerde producten te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald. J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, kunnen telefoongesprekken worden opgenomen en kan elektronische communicatie worden gemonitord om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving en ons interne beleid. Persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met ons EMEA-privacybeleid. Het privacybeleid is beschikbaar op de website www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Het kan zijn dat bepaalde producten in uw jurisdictie niet over een vergunning beschikken of dat het aanbieden ervan aan beperkingen onderhevig is. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van iedere lezer om zichzelf nauwgezet op de hoogte te stellen van de wetten en regelgeving van de betreffende jurisdictie. Voorafgaand aan elke transactie, met inbegrip van inschrijving, terugkoop, overdracht en arbitrage, is het absoluut noodzakelijk voor de belegger om kennis te nemen van het document met de Essentiële Beleggersinformatie en het meest recente volledige prospectus. Exemplaren van het prospectus, vertaald in het Frans, het document met de Essentiële Beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht, vertaald in het Frans en Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar bij de instantie die is aangewezen om de financiële dienstverlening te verzorgen in België of bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg.

Uitgegeven door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000.

Ik ga akoord