Welke soorten ETF's zijn er?

DE GROEI EN ONTWIKKELING VAN ETF’s GAAT DOOR

Naarmate de marktomstandigheden en behoeften van beleggers in de loop der tijd veranderen, komen ETF-aanbieders met meer keuzemogelijkheden en innovatieve nieuwe benaderingen. Beleggers kunnen nu toegang krijgen tot strategieën die al lang beschikbaar waren via traditionele beleggingsfondsen, plus andere die alleen maar in de ETF-wereld beschikbaar zijn.

Er zijn drie soorten ETF-strategieën om uit te kiezen:

  1. Aan de ene kant van het spectrum bevinden zich puur passieve ETF’s, die brede (meestal marktkapitalisatie-gewogen) marktindices volgen.
  2. Vervolgens komen de strategische bèta-ETF’s. Deze ETF’s staan ook wel bekend als “smart beta”-fondsen. Ze beogen de prestaties te volgen van op maat gemaakte indices, die tot doel hebben om sommige van de risico’s te beperken die inherent zijn aan marktkapitalisatie-gewogen benchmarks.
  3. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich actieve ETF’s, waarin portefeuillebeheerders beslissen welke effecten ze kopen en verkopen.

PASSIEF? STRATEGISCHE BÈTA? ACTIEF? WAT IS HET VERSCHIL?

PASSIEF BELEGGEN, of “indexbeleggen”, is erop gericht om het rendement van portefeuillebelangen overeen te laten komen met de prestaties van een marktbenchmark, zoals de S&P 500-index.

BÈTA: is een maatstaf voor de gevoeligheid van een fonds voor marktschommelingen (zoals weergegeven door de benchmark van het fonds). Een bèta van 1,10 wil zeggen dat het fonds, als alle andere factoren gelijk blijven, de index met 10% kan overtreffen in een bullmarkt en 10% bij de index kan achterblijven in een baissemarkt.

Le STRATEGISCHE BÈTA, of smart beta, streeft ernaar om het rendementspotentieel van marktkapitalisatie-gewogen portefeuilles te versterken door het risico gelijkmatiger te verdelen over regio’s, sectoren en aandelen.

ACTIEF BELEGGEN heeft als doel om een specifiek resultaat te behalen door alleen effecten te selecteren die het meest aantrekkelijk worden geacht, waarbij deze selectie meestal gebeurt door professionele fondsbeheerders.


   

1. MARKTKAPITALISATIE-GEWOGEN ETF’s

   

2. STRATEGISCHE BÈTA-ETF’s (of smart beta)


   

3. ACTIEF BEHEERDE ETF'S


    

1. MARKTKAPITALISATIE-GEWOGEN ETF’s

ETF’s zijn begonnen als instrument om traditionele, marktkapitalisatie-gewogen indices te volgen. Passieve ETF’s behoren nog steeds tot de meest gebruikte ETF’s. Marktkapitalisatie-gewogen ETF’s bestrijken tegenwoordig een compleet scala aan wereldwijde aandelen, obligaties en andere beleggingscategorieën.

Wat zijn het?

Het wegen naar marktkapitalisatie is simpelweg het proces van het opbouwen van een portefeuille op basis van de omvang van bedrijven. Grotere bedrijven omvatten een groter deel van de portefeuille, kleinere bedrijven een kleiner deel. De S&P 500 is een goed voorbeeld van een marktkapitalisatie-gewogen index die vaak door ETF’s wordt gevolgd. ETF’s die deze Amerikaanse aandelenindex volgen, proberen het rendement daarvan zo nauwkeurig mogelijk te dupliceren, door in dezelfde bedrijven te beleggen, in dezelfde verhoudingen.

Waarom houden beleggers ze aan?

Ze bieden een eenvoudige, goedkope manier om “de hele markt te kopen”, zonder af te wijken van een index.

WAT IS MARKTKAPITALISATIE?

Marktkapitalisatie staat voor de omvang van een onderneming aan de hand van de totale waarde van al zijn uitstaande aandelen. In een marktkapitalisatie-gewogen index wordt elk aandeel gewogen naar zijn omvang. Als Apple bijvoorbeeld het grootste bedrijf in een index is, zal dit ook het grootste belang zijn in een ETF die deze index volgt.


2. STRATEGISCHE BÈTA-ETF’s (of smart beta)

Net als passieve ETF’s volgen strategische bèta-ETF’s ook een index. Echter, de indices die ze volgen zijn niet naar marktkapitalisatie gewogen. In plaats daarvan vormen strategische bèta-indices vaak een deelverzameling van een groter beleggingsuniversum. Deze strategieën zijn vaak gericht op hogere rendementen en/of lagere risico’s dan traditioneel indexbeleggen.

Wat zijn het?

Strategische bèta-ETF’s gebruiken andere criteria dan de omvang van bedrijven om de belangen in een portefeuille te bepalen. Sommige van deze ETF’s wegen aandelen even zwaar. Andere screenen op aandelen met specifieke kenmerken, of “factoren”, zoals lage waarderingen, sterke winsten of koersmomentum. En sommige doen beide.

Waarom houden beleggers ze aan?

Strategische bèta-ETF’s kunnen de efficiëntie van indexbeleggen combineren met een verbeterde portefeuille- of effectenselectie. Beleggers kunnen ervoor kiezen om een specifiek doel na te streven, lacunes in portefeuilles op te vullen of in te spelen op kortetermijnkansen zodra deze zich voordoen.

WAT ZIJN FACTOREN?

Factoren zijn kenmerken die het rendement en de risico’s van een effect op termijn helpen verklaren. Zo kunnen bijvoorbeeld risicofilters worden toegevoegd aan een schuldpapierindex van opkomende markten om de kwaliteit en liquiditeit van een effect te controleren. Single-factor ETF’s richten zich bij het screenen van aandelen op een van deze kenmerken, terwijl multi-factor ETF’s meerdere factoren combineren.


3. ACTIEF BEHEERDE ETF'S

Fondsaanbieders realiseren zich steeds meer dat een ETF-wrapper een ideale basis is voor actief beheerde beleggingsoplossingen. Actieve ETF’s vertrouwen op beleggingsspecialisten om te streven naar een specifiek resultaat, zoals het genereren van inkomsten, het overtreffen van een passieve index of het reduceren van risico.

Wat zijn het?

Actieve ETF’s staan onder controle van portefeuillebeheerders, meestal met ondersteuning van een team van onderzoeksanalisten. Samen bestuderen ze potentiële beleggingen en kiezen ze alleen die beleggingen die als het meest aantrekkelijk worden beschouwd.

Waarom houden beleggers ze aan?

Voor sommige mensen bieden actieve ETF’s het beste van twee werelden: de kosteneffectiviteit, liquiditeit en transparantie van een ETF, plus de ervaring en expertise van professionele fondsbeheerders. Dit menselijke element geeft actieve ETF’s meer flexibiliteit bij het nastreven van rendement en het beheren van sommige van de beperkingen van traditionele passieve indices. In volatiele tijden kunnen beheerders bijvoorbeeld defensieve maatregelen nemen, gericht op het beperken van verliezen ten opzichte van een index.

ACTIEVE ETF’s VERGROTEN DE KEUZEMOGELIJKHEDEN VOOR BELEGGERS

Niet alle markten kunnen gemakkelijk worden gedupliceerd met een passieve index. Actieve ETF’s bieden beleggers toegang tot kansen die anders mogelijk ontbreken in hun portefeuille.


0903c02a82640cf1Net als andere beleggingscategorieën zijn ETF’s blootgesteld aan marktrisico’s. ETF’s zijn slechts een ‘wrapper’ voor hun onderliggende beleggingen en dit brengt allebei risico’s met zich mee die inherent zijn aan de financiële markten. ETF’s zijn daarnaast beschreven als belastingefficiënt, transparant en goedkoper dan andere instrumenten. Ze brengen echter ook kosten met zich mee in de vorm van commissies, verkoopkosten en transactiekosten, zoals bieden-laten spreads.
ETF’s zijn minstens even liquide als hun onderliggende effecten, maar er is een samenstellingsrisico. Dit komt doordat de indices en de ETF’s die deze indices volgen niet uitwisselbaar zijn. Hoewel twee ETF’s dezelfde index of sector kunnen volgen, zijn hun performances mogelijk niet gelijk vanwege de diversiteit aan effecten in het onderliggende mandje.J.P. Morgan Asset Management präsentiert die neueste Ausgabe der Quarterly Perspectives. Diese greifen wichtige Themen aus unserem Guide to the Markets auf und bieten aktuelle Wirtschafts- und Investmentinformationen.

Quarterly Perspectives

Wat zijn ETF's?

Lees meer ►


Hoe werkt een ETF?

Lees meer ►

verzicht van de ETF’s van J.P. Morgan Asset Management: zoekfunctie ►