Voor meer informatie, zie de belangrijkste risico's van het compartiment onder de tab ‘Fondsbeheer’. Alle op het compartiment betrekking hebbende documenten (kopie van het prospectus, het document met de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht) vindt u onder de tab ‘Downloads’.

Item not found. Please return to Fund Explorer and select a valid shareclass.